• +421 221 201 500
  • info@hockeydts.com,  
 
HDTS Group
 

Nevstupuj do sveta porovnania.
Len nájdi odvahu každý deň zlepšovať sám seba!

O projekte HDTS

Projekt HDTS vznikol ako reakcia na potrebu zefektívnenia a skvalitnenia prípravy hokejových hráčov. Bol vytvorený (a stále sa rozvíja)

  • model na individuálnu prípravu hráčov, a to predovšetkým predsezónnu prípravu hráčov, či už pre hráča jednotlivo alebo v malých skupinách,
  • model implementácie prvkov modelu individuálnej prípravy do tímovej prípravy, kde je uplatňovaný princíp skupinovej individualizovanej prípravy.

V týchto modeloch je systémovo rozpracovaná tréningová časť využívajúca

  • samotný tréning,
  • diagnostiku hráča, tímu (zdravotný stav, mentálna analýza, športová diagnostika - testovanie),
  • cielené sledovanie a zapracovanie výsledkov do procesu prípravy (sledovanie zdravotného stavu, mentálna príprava, stravovanie a výživa, pitný režim, regenerácia).

Výsledkom je systém cieleného plánovania, zhodnotenia stavu a korekcia tréningového procesu.

Na pokrytie všetkých oblastí sa zapojili nielen viacerí odborníci a špecialisti, ale aj viaceré firmy, z ktorých niektoré boli priamo založené na tento účel.