HDTS KNOW HOW

Len preto, že niečo nevidíme nemáme právo o tom pochybovať. Pravda nie je výsledkom viery ale poznania.

Sme veľmi radi, že viacerí špičkoví odborníci sa zapojili do nášho projektu, pričom boli uplatnené nielen špecifické znalosti ale aj integrácia do celkového modelu.

Stride Power

Diagnostický systém na určenie rýchlosti, kedy dosahuje hráč maximálny výkon pri korčuľovaní a tréningový prostriedok na rozvoj sily hráča.

Stride Power & WinGate on HST

Určenie výkonu a výkonnostného spádu počas 30 sekundového korčuľovania i jednotlivo po 5 sekundách. Určené výhradne pre hokejistov.

Skating Analysis

Videoanalýza techniky korčuľovania, porovnanie parametrov pri kľúčových pozíciách spredu a zboku (zakreslenie v tzv. kľúčových pozíciách).

Sport Testing

Cielená diagnostika na poznanie kondično-koordinačných schopností hráča na suchu a výkonnostných výsledkov na ľade.

LuxTrainer

Systematické zostavenie tréningových plánov podľa diagnostických výsledkov.

Zdravotná pripravenosť

Systém interpretácie kvrných testov, vyhodnotenie pripravenosti hráča z vybraných parametrov.